Wedstrijdreglement facebookactie ‘Win één jaar Abattoir’ (22 november 2021 tot 22 december 2021)

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Abattoir Viane (Jens De Roeck) met ondernemingsnummer 0741782358, gevestigd te Wiemersdreef 16, Gent. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Abattoir Viane, en niet voor Facebook.
3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
6. Medewerkers van Abattoir Viane zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
7. Abattoir Viane behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Abattoir Viane.
8. Deelnemers moeten in België wonen.
9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name een jaar gratis Abattoir (1 doos van 24 flesjes per maand).
10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de facebookpagina van Abattoir Viane en via mail.
11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 3 criteria: Het liken van de Facebookpagina van Abattoir viane, het aangeven waarom hij/zij verdient te winnen via de website én het winnen van de loting. Nadien communiceert Abattoir Viane naar deze persoon en reikt het de prijs uit aan de winnaar.
12. De wedstrijd op facebook loopt van 22 november tot 22 december. Op 22 december wordt de winnaar gekozen.
13. De winnaar wordt per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
14. Abattoir Viane en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
15. Abattoir Viane en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
16. Abattoir Viane behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Abattoir Viane, de omstandigheden dit vereisen. Abattoir Viane kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Abattoir Viane.
17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Abattoir Viane en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Abattoir Viane om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.